logo   

I  Modrá laguna  I   Prostředí  I  Náš tým  I   Kontakt  I

 
   

PREVENTIVNÍ LÉČEBNÉ a REHABILITAČNÍ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

                                      poskytující: 

MODERNÍ PSYCHIATRICKOU a PSYCHOLOGICKOU PÉČI

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
slouží jako:

 • poradna pro tenzní stavy a bolestivé syndromy, stavy úzkosti, fobie a obsese

 • poradna pro stavy dráždivosti, dyskoncentrace a chronické únavové stavy

 • poradna pro poruchy spánku a pro zácvik do relaxačních technik (sofronizace)

 • poradna pro různé typy závislostí (alkohol, kouření, drogy, poruchy výživy-bulimie, anorexie, hráčské závislosti apod.)

 • poradna pro krizové partnerské stavy

 • pracoviště tradiční čínské medicíny včetně nácviku akupresury
   

 • konzultace jsou možné také ve francouzštině
   

ORDINACE AKUPUNKTURY a elektroakupunktury
pomáhá při:

 • alergiích

 • poruchách imunity

 • somatoformní vegetativní dysfunkci

 • somatických problémech primárně způsobených psychikou a resistentních na klasickou terapii farmaky
   

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
nabízíme pomoc lidem trpícím obtížemi, jako jsou:

 • problémy v partnerském životě, v rodině, s dětmi, s rodiči, potíže v zaměstnání

 • nízké sebehodnocení, pocit vnitřní prázdnoty, ztráta životního smyslu, úzkostné poruchy, deprese, fobie

 • reakce na náhlé traumatizující události, snížená schopnost vyrovnat se s životními změnami

poskytujeme také poradenství týkající se:

 •  PSYCHOLOGIE SPORTU

jak pracujeme:

 • vztah mezi psychologem a klientem je vztahem vzájemné spolupráce

 • podrobná analýza konkrétních problémů a potřeb každého klienta

 • řešení přítomných problémů a překonání vnějších a vnitřních faktorů, které problém udržují

 • sezení probíhají individuálně, párově či za účasti členů rodiny
   

 • konzultace jsou možné také v angličtině